23. semestrník

Termín konání: 20. a 21. XI. 2019

23. semestrn√≠k UU probńõhl 20. a 21. listopadu 2019. Ve stŇôedu 20. 11. (od 7 do 17 hod) se k¬†odbńõru dostavilo 50 dobrovoln√≠kŇĮ a ve ńćtvrtek 21. 11. (od 7 od 12 hod) dorazilo 32 √ļńćastn√≠kŇĮ. Celkovńõ dorazilo 82 √ļńćastn√≠kŇĮ akce, z¬†nichŇĺ 55 (67 %) skuteńćnńõ darovalo, prvod√°rcŇĮ bylo 26 (47 %). Nejv√≠ce pŇô√≠choz√≠ch byli studenti ‚Äď 62 (76 %; 49 z¬†nich studuje v¬†bakal√°Ňôsk√©m studiu, 11 v¬†magistersk√©m a 2 v¬†navazuj√≠c√≠m magistersk√©m studiu, z¬†doktorsk√©ho studia tentokr√°t nepŇôiŇ°el nikdo). Z¬†fakult byla nejv√≠ce zastoupena FPE, k¬†n√≠Ňĺ se pŇôihl√°silo 18 (22 %) √ļńćastn√≠kŇĮ. NejńćastńõjŇ°√≠m zdrojem informace o kon√°n√≠ 23. semestrn√≠ku byla soci√°ln√≠ s√≠Ň• Facebook (37,6 %). Novńõ jsme u √ļńćastn√≠kŇĮ akce zjiŇ°Ň•ovali krevn√≠ skupinu, nejv√≠ce (21 tedy 25,6 %) byla zastoupena krevn√≠ skupina 0+.

Z médií:

Info ZńĆU: Univerzitn√≠ up√≠r 2019

PlzeŇąoviny.cz: Univerzitn√≠ up√≠r se bl√≠Ňĺ√≠

PlzeŇąsk√Ĺ Den√≠k: Univerzitn√≠ up√≠r se bl√≠Ňĺ√≠

PlzeŇą.cz: Univerzitn√≠ up√≠r krev nevys√°v√°, ale daruje

ńĆesk√Ĺ pohled.eu: Univerzitn√≠ up√≠r se bl√≠Ňĺ√≠. Za uplynul√Ĺch 22 semestrn√≠kŇĮ daroval pŇôes 1000 litrŇĮ krve.

Info ZńĆU: S Univerzitn√≠m up√≠rem pŇôiŇ°lo darovat krev 82 d√°rcŇĮ

REGIONPLZEN.CZ: Univerzitn√≠ up√≠r l√°k√° ve stŇôedu a ve ńćtvrtek k d√°rcovstv√≠ krve

DomaŇĺlick√Ĺ den√≠k: Univerzitn√≠ up√≠r vys√°l 82 d√°rcŇĮ

QAP.CZ: AŇĺ 82 up√≠rŇĮ pŇôiŇ°lo darovat krev v r√°mci akce Univerzitn√≠ up√≠r

PlzeŇą.cz: S Univerzitn√≠m up√≠rem pŇôiŇ°lo darovat krev 82 d√°rcŇĮ

Mladá fronta dnes: Univerzitní upír vysál osmdesát lidí

Související:
statistika

fotogalerie