UNIVERZITNÍ UPÍR je akcí celouniverzitního dobrovolného dárcovství krve.
UU je v podstatě mladším bráškou akce Kýbl akademické krve, kterou už od roku 1993 pořádal na FEK v Chebu pan Ing. Libor Michalák, CSc. Právě jemu tímto velice děkujeme za cenné rady, které nám poskytl v našich začátcích, a hlavně za to, že nám umožnil v jeho počinu se inspirovat!!


Věříme, že i u nás v Plzni se UNIVERZITNÍMU UPÍROVI (UU) povedlo zakotvit v povědomí veřejnosti jako tradiční akci a i do budoucna bude vždy podpořen co největším počtem dobrovolných dárců krve.

Mezi pořadatele UU patří: studenti ZČU, spolek Otevřeno, Klub absolventů FPE ZČU a samozřejmě Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Plzeň. V prostorách tohoto oddělení (ulice 17. listopadu 12) také celá akce probíhá.

1. ročník UNIVERZITNÍHO UPÍRA proběhl 5. a 6. prosince roku 2006 a hned napoprvé se ho zúčastnilo
rovných 60 dárců z řad studentů téměř všech fakult ZČU.

Další semestrníky od těch dob probíhají vždy v listopadu a v březnu tak, aby všichni naši účastníci měli možnost darovat krev třikrát za rok (vždy po čtyřech měsících, přes léto individuálně).


Zhruba od 10. semestrníku jsme prohlubovali spolupráci s Nadací pro transplantace kostní dřeně a to jak v rovině osvětové, tak finančně podpůrné. Od 15. semestrníku bylo zprostředkováno zájemcům z řad akademické obce vstup do Registru dárců kostní dřeně přímo v prostorách ZČU. V současné době je spolupráce pozastavena.


Jsme velice rádi, že UNIVERZITNÍ UPÍR má podporu vedení ZČU - drobné dárky, kterými odměňujeme účastníky, jsou hrazeny z univerzitního fondu Grantová podpora aktivit studentů (GRAS).


Máte-li chuť také udělat dobrý skutek, neváhejte a přijďte za námi na transfuzku, nebo se přidejte k možným dárcům kostní dřeně do Registru!!! :-)

 

Aktuální logo:

Nové logo, vytvořené k příležitosti 10. semestrníku:

 

Jeho autorem je Ondřej Košatka, student UUD.

Ondro, děkujeme!

Staré logo: